Produkter

I Sverige finns det ca fem miljoner kraftledningsstolpar som inte bara utsätts för väder och vind. Hackspettar och hästmyrors angrepp på stolparna är och har länge varit ett välkänt problem för nätverksbolagen. En mängd olika metoder har prövats för att komma till bukt med problemet, ofta med mindre lyckat resultat.

Elverkplast och Elverkwood ger, ensamt eller tillsammans, på ett enkelt sätt en säker och hållbar reparation av en skadad stolpe. Det färdiga resultatet kan endast jämföras med att byta ut stolpen men till en kostnad som är 80–90 % lägre. Hackspett- och myrskadade ledningsstolpar reparerade med Elverksplast har med fullgott resultat utförts i Sverige i över 20 år.

Metoden är testad med godkänt resultat vid Möreforskning i Norge. Metoden är även kritiskt granskad och godkänd av Arbetsmiljöverket i dess författningssamling om Härdplaster.

CE-märkning


Frågor?

Tveka inte att kontakta oss med din fråga!

info@norel.se