Sänk dina kostnader

Över hela Sverige orsakar hackspett och hästmyra skador på ledningsstolpar, vilket allvarligt påverkar hållfastheten. Genom att använda Elverksplast kan du på ett enkelt sätt uppnå en tillförlitlig och utprovad reparation som endast kan jämföras med att byta ut stolpen. Vi ser det som det enda alternativet!

Fördelar med Elverksplast

Låga underhållskostnader, 10-20 % av ett stolpbyte

Kan i de flesta fall utföras utan elavbrott

Ökad hållfasthet vid skadeområdet

Krympfri härdning

Ingen vatteninträngning, vilket förhindrar röta

Åldersbeständig

Ingen påverkan i användandet av stolpskor